Als bezoeker wil je je niet druk hoeven maken of jouw winkelcentrum wel schoon, heel en veilig is. De winkeliersvereniging van Stadshagen neemt deze zorg uit handen en werkt hiervoor nauw en duurzaam samen met onze eigenaar en beheerder, de lokale politie, brandweer, gemeente, beveiliging, maatschappelijk werkers en het landelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV). Schoon, heel en veilig? Denk hierbij aan het tegengaan van (zwerf)afval en overlast, terugdringen van criminaliteit, voldoende straat- en etalageverlichting, preventieve maatregelen, het verhelpen van opstekende stoep­tegels, etc.

De maatregelen die uit deze samenwerking voortkomen, zijn effectief, structureel en duurzaam. We meten onze prestaties aan de vereisten van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), waarbij in totaal vijf sterren te behalen zijn. Onderzoek laat zien dat mensen zich veiliger en prettiger kunnen voelen in winkelcentra die een of meerdere KVO-sterren hebben behaald. Het behalen van sterren is een kwestie van de reeds behaalde resultaten op niveau houden en nieuwe fenomenen aanpakken. Voor elke ster vindt een  nieuwe certificering plaats. We zijn inmiddels – als eerste winkelcentrum in Zwolle – trotse bezitter van de vierde KVO-ster. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze winkeliers én bezoekers zich prettig blijven voelen in winkel­centrum Stadshagen.