Veilige én klimaatneutrale bezorging door Cycloon Zwolle

Disclaimer & Privacybeleid

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met onderstaande voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden, inclusief het Privacybeleid en het Cookiebeleid, zijn van toepassing op alle websites van Aberdeen Standard Investments (hierna te noemen: ‘Aberdeen’).

De informatie op de websites van Aberdeen wordt met constante aandacht en zorg samengesteld. Aberdeen streeft ernaar dat alle informatie op deze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Aberdeen kan echter niet garanderen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd te allen tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Alle informatie is voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aberdeen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de informatie op deze website.

Aberdeen is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website, al dan niet via (hyper)links ter beschikking gestelde informatie dan wel door de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Eventuele (hyper)links op deze website zijn ter informatie en voor het gemak van de bezoeker van de website opgenomen. Hoewel Aberdeen selectief is in verwijzen naar andere websites, kan Aberdeen niet instaan voor de inhoud en functioneren van deze websites noch voor de kwaliteit van de daarop aangeboden diensten en producten. Aberdeen is niet aansprakelijk enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van bedoelde websites.

Privacyverklaring

Beveiliging persoonsgegevens
De Winkeliersvereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via e-mail contact op met de functionaris gegevensbescherming: secretariaat@winkelcentrumstadshagen.nl.

Beeldmateriaal op social media
De Winkeliersvereniging publiceert via haar social media met grote regelmaat foto’s en video’s van evenementen en gebeurtenissen in en om winkelcentrum Stadshagen. Hierbij staan bezoekers vaak herkenbaar in beeld. Aangezien deze foto’s/video’s in geen van onze systemen te koppelen zijn aan andere persoonsgegevens is hier geen sprake van het verzamelen van gevoelige persoonsgegevens. De foto’s en video’s worden altijd gemaakt door onze eigen fotograaf en/of vlogger die hiertoe herkenbare kleding en/of materiaal dragen. Beeldmateriaal wordt voor onbepaalde tijd bewaard op beveiligde computersystemen. Bij individuele bezwaren worden foto’s en video’s natuurlijk direct verwijderd. U kunt hiervoor een mail sturen naar de functionaris gegevensbescherming (zie hierboven).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens (en beeldmateriaal) in te zien, te (laten) corrigeren of te verwijderen. U kunt uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de functionaris gegevensbescherming (zie hierboven).

Cookies

Bij bezoek aan de website www.winkelcentrumstadshagen.nl (eigendom van Aberdeen) worden cookies gedownload. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u deze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie zorgt ervoor dat u bij een volgend bezoek wordt herkend op onze website.
Met betrekking tot deze website, zijn de hieronder genoemde cookies al dan niet van toepassing:
• Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat het gebruiksgemak van deze website wordt verhoogd. Denk hierbij aan het onthouden van een voorkeurstaal of inloggegevens. Functionele cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.
• Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van het gebruiksgedrag van onze bezoekers. Met behulp van deze informatie kunnen wij analyseren welke onderdelen van deze website veel worden bekeken. Hierop kunnen wij inspelen door juist deze onderdelen gemakkelijker vindbaar te maken op onze website. Deze informatie is niet terug te leiden naar één bepaald persoon. Analytische cookies mogen volgens de Europese cookiewetgeving in Nederland zonder uw toestemming geplaatst worden.
• Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om de inhoud van een website persoonlijker en relevanter te maken. Door middel van deze cookies krijgt u bijvoorbeeld advertenties van Aberdeen te zien op andere websites. Tracking cookies mogen pas geplaatst worden (op grond van de Europese cookiewetgeving) nadat u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Winkelcentrum Stadshagen maakt geen gebruik van tracking cookies.

Cookies uitschakelen of verwijderen
Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Als u cookies in uw internetbrowser verwijdert, worden bij uw volgende bezoek opnieuw functionele en analytische cookies geplaatst.

Onvoorziene cookies
Onvoorziene cookies kunnen geplaatst worden als een pagina van deze website een ‘embedded element’ bevat, zoals een YouTube video of een iframe website, die wel binnen onze website wordt getoond. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Meer informatie over de privacyverklaring van potentiële derde partijen kunt u vinden via de onderstaande links:
- Google DoubleClick
- YouTube
- Facebook
- Twitter
- LinkedIn

Wifinetwerk

In Winkelcentrum Stadshagen (eigendom van Aberdeen) kunt u gebruik maken van gratis wifi. Wanneer u hiervan gebruikmaakt, worden uw persoonsgegevens beschermd en na 24 uur verwijderd.
Aberdeen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of onvoldoende functioneren van het wifinetwerk, noch zal Aberdeen aansprakelijk zijn voor schade aan (rand)apparatuur en/of gevolgschade als gevolg van het gebruik dan wel het niet beschikbaar zijn van het wifinetwerk. Aberdeen is bevoegd om een logboek bij te houden van al het dataverkeer waarvoor het wifinetwerk wordt gebruikt indien een vermoeden bestaat van misbruik van het wifinetwerk dan wel indien zeer omvangrijk datagebruik wordt waargenomen. Het is verboden om het wifinetwerk te gebruiken voor het binnenhalen en/of verspreiden van aanstootgevend materiaal of materiaal dat in strijd is met de algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Aberdeen behoudt zich het recht voor om de toegang tot het wifinetwerk geheel of gedeeltelijk te blokkeren.

Wifitracking

Aberdeen maakt in Winkelcentrum Stadshagen gebruik van wifitracking met als doel het verbeteren van onze service en het analyseren van bezoekersaantallen, verblijfsduur, herhalingsbezoek en looproutes. Hierbij worden uw persoonsgegevens beschermd.
Bij wifitracking in winkelcentrum Stadshagen wordt uw MAC-adres gemeten maar daarna direct versleuteld waardoor deze geanonimiseerd is en niet naar een individueel persoon te herleiden is. De wifitracking en de analyse van generieke gegevens wordt uitgevoerd door PFM in opdracht van Aberdeen Nederland B.V. De generieke gegevens worden door PFM zes maanden geanonimiseerd bewaard t.b.v. het maken van rapportages die de volgende aspecten bevatten:
• Bezoek;
• Tijdstip van scan;
• Locatie van de scan;
• Bezoekfrequentie;
• Verblijfsduur.

Wifitracking opt-out
U heeft de mogelijkheid om uw MAC-adres uit te sluiten van wifitracking. Na uitschrijving wordt uw MAC-adres niet langer geregistreerd en meegenomen in de generieke statistieken. Uitschrijven kan via: www.pfm-intelligence.com/privacy-protocol.

We have a problem here

You used Revolution Slider section, but you have not installed this plugin: Function putRevSlider() does not work!